Етикети

, ,

971 година Битката при Средец

През 971 година Северозападна България е завладяна от Византия заедно със столицата й Преслав от Йоан Ι Цимиски.

За съжаление в хрониките няма много написано за периода от 971 година до 976 година. Двамата синове на цар Петър – Борис и Рома, пленени при това превземане успяват да се върнат в България при неизвестни обстоятелства. През 978г. Борис е убит на границата объркан за византиец заради дрехите, които е носил. Брат му Роман успява да се идентифицира и е отведен при Самуил.

В последствие Роман е обявен за цар, а Самуил става пръв пълководец на българите. Всъщност управлението е било изцяло в ръцете на Самуил, а Роман се е занимавал най-вече с църковни дела. През 986 година император Василий ΙΙ обсажда Средец.

Въпреки 20 дневната обсада византийците биват отблъснати и по-късно причакани в засада и разгромени при Троянови врата. Братът на Самуил – Арон е уличен в заговори с византийците и е убит заедно с целият си род, с изключение на синът му Иван Владислав, за когото се застъпва Самуиловият син.